Aktuality | Kecenická iniciativa - občanské sdružení

Články

Na úvod » Aktuality

Setkání v Kecenicích

Přátelé, kamarádi,
protože došlo ke změně majitele restaurace Na Nemanické a současný majitel si nepřeje jakékoliv akce po 18 hodině, nezbylo nám nic jiného, než zrušit tradiční, sousedské, setkání občanů. Protože nás to moc mrzí, vymýšlíme jiné možnosti setkávání. Máme pár nápadů, ale potřebovali bychom od Vás zpětnou vazbu.
První možností je uspořádat setkání v jarních, nebo letních měsících v Tyršově Sadu. Odpoledne uspořádat závody dětí na koloběžkách, nebo kolech a pak posedět v pronajatých párty stanech, zagrilovat, zazpívat, případně zatančit....
Další možností je pronájem restaurace v Hrdějovicích U Kadleců, případně na hřišti.
Je to trochu z ruky, tak bychom velmi stáli o to, aby jste se k těmto návrhům vyjádřili. Bude to i indicie pro nás, že o setkávání stojíte. Pokud máte nějaký jiný nápad, sem s ním. 
Náš názor je takový, že by byla veliká škoda, pokud by skončilo něco tak příjemného a milého, jako se alespoň jednou za rok sejít a vlídně pohovořit. 
 
S přátelským pozdravem Jaroslav Havlíček
 
 
 
 
 

Územní rozhodnutí Severní spojka

Stavební úřad České Budějovice dne 5.11.2018 vydal územní rozhodnutí ve věci: Severní spojka I/20. Město jako statutární orgán minulý měsíc směnilo pozemky s majitelkou pozemků v rámci výstavby Severní spojky a to v Českém Vrbném. Vypadá to, že výstavba Severní spojky je na dobré cestě.

 
 
 
 
 

Změna stanovení záplavové zóny

O stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území Dobrovodského potoka v místě od zaústění do Vltavy po most na Pražské třídě v letošním roce požádal správce významných vodních toků - Povodí Vltavy. Krajský úřad Jihočeského kraje společnosti Povodí Vltavy vyhověl a tudíž je území na hranici katastálních území Hrdějovice, České Vrbné a České Budějovice 3 bez bariér a omezení. Tohoto stanovení se týká také výstavba protipovodních opatření na Dobrovodském potoce, v nejbližší době v části ulic Suchomelská a území tzv. U Staré řeky. S největší pravděpodobností se z území U Staré řeky (dnes orná půda) stane zastavitelná oblast.

 
 
 
 
 

Poděkování

Vážení dámy a pánové, včera byla v parku Tyršův sad odhalena busta T.G. Masaryka od českobudějovického akademického sochaře Ivana Tláška. Jako první se slova ujal předseda spolku Jaroslav Havlíček, který přečetl úryvky z pamětní knihy Kněžských Dvorů. Poděkoval sponzorům, kolegům a všem, kteří se o tuto událost zasloužili. Dále vystoupil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda, náměstek Petr Podhola a Jiří Šesták kandidující letos do senátu. Velké díky ale patří Vám všem, kteří jste přišli, tleskali a byli oporou v tak slavnostní den, který se počítá jako den, kdy Kněžské Dvory znovu ožili.

Ale tím to nekončí, Kecenická iniciativa připravuje další akce, například sousedské setkání u vánočního punče již tento rok. Věříme, že budete s námi při tom.

Kecenická iniciativa!

 
 
 
 
 

Odhalení busty T.G. Masaryka v Tyršově sadu

Dámy a pánové, Kecenická iniciativa Vás srdečně zve na odhalení busty T.G. Masaryka a to 20.9.2018 od 15:30 v Tyršově sadu. U příležistosti 100.výročí založení Československé republiky. 

 

 
 
 
 
 

Opětovné vypsání zakázky

Opětovné vypsání veřejné zakázky pod názvem „Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Trägera a v ul. k firmě Bosch“ - otevřené řízení. Snad to na druhý pokus vyjde.
Při prvním výběrovém řízení soutěž vyhrála firma z Lišova, která nakkonec odstoupila z důvodu nedostatečné kapacity. Zakázka za 4 milióny se tedy odložila...na teď.

 
 
 
 
 

ZALEJVEJ

Celým městem se nese výzva, která nabádá občany Českých Budějovic k tomu, aby ve dnech, kdy teplota vyšplhá vysoko, zalévali keře a stromy, o které se město nestará. V Tyršově Sadu a v parku u točny autobusy byly na jaře vysázeny nové stromky, které jsou ve slunečných dnech suché a vyprahlé. My jsme vypravily tento týden stromky zalít. Přidejte se k nám. Stromy nás chrání před sluncem a horkem. Většina z nás to má do Tyršova Sadu a do parku u točny kousek. 

 
 
 
 
 

Cyklostezka Suchomel

Připravuje se výstavba nové části cyklostezky Suchomel. Dle cyklogenerelu a projektové dokumentace by měla vést po levé straně Dobrovodské stoky (začátek u Möbelixu) ke Scontu, poté by měla dále vést podél staré řeky přes Severní spojku, pak následuje přemostění Vltavy. Cyklostezka Suchomel tak naváže na současnou cyklostezku podél Vltavy. U Bosche se cyklostezka rozváže k příjezdu k areálu. Stávající cyklotrasa 122 ( po Suchomelské ulici do Tragerova Dvora, Hrdějovic a Hluboké) se bude rušit.

 

 

 
 
 
 
 

Chodník a osvětlení u R.Bosche zatím nebude

Firma, která vyhrála výběrové řízení na výstavbu nového chodníku v ulici A. Tragera a R.Bosche a umístění veřejného osvětlení, zrušila svou účast ve vypracování díla. Z kapacitních důvodů odstoupila od smlouvy. Náhradní termín nového výběrového řízení zatím nebyl vyhlášen.

 
 
 
 
 

Úprava provozu v ulici Tyršův sad

Odbor dopravy vydal  N Á V R H    S T A N O V E N Í  M Í S T N Í    Ú P R A V Y    P R O V O Z U v ulici Tyršův sad. Tento návrh se týká umístnění čtyř dopravních značek omezující provoz vozidel (i cyklistů). Návrh bude vyvěšen na úřední desce do konce měsíce července - 26.7.2018. Obyvatelé mají 30 dnů na podání připomínek.

Odkaz na úřední desku magistrátu města České Budějovice: http://www.c-budejovice.cz/oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-ulice-tyrsuv-sad-v-ceskych-budejovicich

 
 
 
 
 

Mateřská škola A.Trägera

V loňském roce poprvé své dveře otevřela mateřská škola v Kněžských Dvorech. Po prvním, zkušebním, roce provozu můžeme říct, že ve školce jsou spokojené nejen děti, ale i učitelky. Mateřská škola má zatím dvě třídy, z toho jedna je pro děti zaměstnanců firmy Bosch. Budova bývalé základní školy se zcela rekonstruovala, je tedy nová a moderně vybavená. Děti najdou zábavu jak ve třídách, tak i na zahradě. Příští září se v mateřské škole otevře i třetí třída pro malé děti.Vedoucí učitelkou je paní Pípalová. Mateřská škola spadá pod Mateřskou školu na Pražské třídě. Ředitelka školky je s provozem v Kněžských Dvorech velmi spokojená. Vzhledem k tomu, že se v září promění i Tyršův Sad, který sousedí s mateřskou školou, budou mít děti kam chodit na dopolední procházky.

Otevření mateřské i firemní školky by se nepovedlo bez iniciativy Kecenického spolku a finanční investice vedení firmy Bosch.

 
 
 
 
 

4.SETKÁNÍ OBČANU KECENIC

již tradičně se občané i přiznivci Kecenic – Kněžských Dvorů – setkali v Restauraci na Nemanické ulici. Odpoledne se konal dětský karneval a večer se oficiálně zahájil večer s hudbou, tancem a přijemným posezením. O hudbu se postarala Kecenická lady kapela B.A.BI a Růženka Hochová – Hebíková. Předseda spolku, pan Havlíček, si vzal slovo, všechny uvítal, shrnul vše, co se Kecenické iniciativě povedlo v loňském roce a co se chystá pro rok nadcházející. Pan Havlíček také oznámil svou kandidaturu do komunálních voleb a to za Hnutí občané pro Budějovice.

 
 
 
 
 

Chodník a osvětlení u R.Bosche

Ulice A. Trägera a R. Bosche se dočká nových chodníků, osvětlení a místa k přecházení. Tato křížovatka, kterou užívají především pěší a zaměstnanci firmy Bosch, byla použitelná jen po nezpevněných krajnicích a nebyla osvětlena.K realizaci dopomohla také iniciativa zastupitelů z Hnutí pro občany Budějovice.Výběrové řízení na zhotovitele bylo ukončeno a doufáme v realizaci již tento rok.

 
 
 
 
 

Tyršův sad a revitalizace

Na konec září 2018 je naplánovano umístění busty T.G. Masaryka v Tyršově sadě. Tento park, který roky ležel ladem a kde je umístěno dětské hřiště se dočká renovace. Budou umístěny nové lavičky a vysázeny stromy a keře. Díky panu Havlíčkovi a také paní Čížkové z odboru zeleně na Magistrátu města České Budějovice se Kněžské Dvory mohou těšit na nový a hezký park, kam mohou chodit obyvatelé i děti z blízké mateřské školky. Na místě proběhla schůzka p. Havlíčka se zástupci města, aby byl dohodnut termín a podmínky umístění busty.

 
 
 
 
 

Veřejné projednání Severní spojky

Veškerá dokumentace pro stavbu Severní spojky, která propojí kruhové objezdy u Globusu a u Okružní, je hotova a projektová kancelář PRAGOPROJEKT podala žádost o územní rozhodnutí na stavební úřad. Investorem této silnice je Ředitelství silnic a dálnic. 30.5. se tedy na radnici konalo veřejné projednání a byli pozváni zástupci všech firem na Nemanické, zástupce firmy Bosch, majitelé nejbližších objektů k Severní spojce a také zástupci města. Z města nikdo nepřišel. Přítomen byl pan zástupce ze stavebního úřadu, pracovnice odboru dopravy a samozřejmě hlavní architekt firmy Pragoprojekt. Nejdříve byl představen detailní projekt Severní spojky. Silnice bude dvoupruhová s délkou 2,4 km a široká 9 metrů s mosty a cyklotrasami. Třebaže bude výstavba rozdělena do 6 etap a bude místy komplikovaná, po kolaudaci a otevření výrazně odlehčí Strakonické třídě. Severní spojka totiž napojí firmu Bosch, takže tah kamiónů s materiálem pro Bosch už přes Kněžské Dvory, konkrétně A.Tragera, neprojede. A diskutovalo se. Nejvíce byli slyšet majitelé areálů na Nemanické ulici. Výstavba silnice a přeložky energií a plynu jejich provoz naruší. Třebaže byli upozorněni, že se jedná jen o územní rozhodnutí a detailní projekt i s přeložkami bude dalším stupněm, nedali se a dožadovali se už teď kompenzací za výluku v jejich provozu. Dále se také jednalo o ztrátě parkovacích míst na Nemanické. Největší rozruch způsobilo rozhořčení majitelů pozemků v Českém Vrbném, kteří o své pozemky nechtějí v rámci výstavby spojky přijít a bojí se vyvlastnění. Dle platného územního plánu je oblast zemědělských pozemků na jih a sever od Severní spojky v území přestavby, tzn. zemi nikoho a ničeho. Majitelky pozemků jížně od Severní spojky, které trvale bydlí v Praze, se velmi rozčílily nad skutečností, že by na jejich pozemku vedla cyklostezka. Tu v žádném případě nechtějí. Dámy mají se svými pozemky jiné zájmy, se změnou v územním plánu by zemědělskou půdu prodaly na parcely. Také se ozval majitel pozemku a nemovitosti, které stojí Severní spojce. Dal se slyšet, že buď mu nabídnou velmi vysokou cenu nebo že se s Ředitelstvím silnic a dálnic bude dlouho soudit.Severní spojka výrazně ulehčí dopravě v Českých Budějovicích a Kněžským Dvorům, bude opravena Nemanická ulice a více přizpůsobena nákladním automobilům, které jezdí do/z areálů. Během jednání bylo sepsáno několik námitek. Severní spojka a zahájení stavby je nadále velkým otazníkem.

 
 
 
 
 

3. SETKÁNÍ OBČANŮ KECENIC

Vážení sousedé,

   občanské sdružení KECENICKÁ INICIATIVA se rozhodlo uspořádat 3. sousedské setkání.

Pozvánka ZDE

 
 
 
 
 

2. SETKÁNÍ OBČANŮ KECENIC

Vážení sousedé,

   občanské sdružení KECENICKÁ INICIATIVA se rozhodlo uspořádat 2. sousedské setkání.

Pozvánka ZDE

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Kecenická iniciativa