Aktuality | Kecenická iniciativa - občanské sdružení

Články

Na úvod » Aktuality

Úprava provozu v ulici Tyršův sad

Odbor dopravy vydal  N Á V R H    S T A N O V E N Í  M Í S T N Í    Ú P R A V Y    P R O V O Z U v ulici Tyršův sad. Tento návrh se týká umístnění čtyř dopravních značek omezující provoz vozidel (i cyklistů). Návrh bude vyvěšen na úřední desce do konce měsíce července - 26.7.2018. Obyvatelé mají 30 dnů na podání připomínek.

Odkaz na úřední desku magistrátu města České Budějovice: http://www.c-budejovice.cz/oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-ulice-tyrsuv-sad-v-ceskych-budejovicich

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Kecenická iniciativa