Aktuality | Kecenická iniciativa - občanské sdružení

Články

Na úvod » Aktuality

Veřejné projednání Severní spojky

Veškerá dokumentace pro stavbu Severní spojky, která propojí kruhové objezdy u Globusu a u Okružní, je hotova a projektová kancelář PRAGOPROJEKT podala žádost o územní rozhodnutí na stavební úřad. Investorem této silnice je Ředitelství silnic a dálnic. 30.5. se tedy na radnici konalo veřejné projednání a byli pozváni zástupci všech firem na Nemanické, zástupce firmy Bosch, majitelé nejbližších objektů k Severní spojce a také zástupci města. Z města nikdo nepřišel. Přítomen byl pan zástupce ze stavebního úřadu, pracovnice odboru dopravy a samozřejmě hlavní architekt firmy Pragoprojekt. Nejdříve byl představen detailní projekt Severní spojky. Silnice bude dvoupruhová s délkou 2,4 km a široká 9 metrů s mosty a cyklotrasami. Třebaže bude výstavba rozdělena do 6 etap a bude místy komplikovaná, po kolaudaci a otevření výrazně odlehčí Strakonické třídě. Severní spojka totiž napojí firmu Bosch, takže tah kamiónů s materiálem pro Bosch už přes Kněžské Dvory, konkrétně A.Tragera, neprojede. A diskutovalo se. Nejvíce byli slyšet majitelé areálů na Nemanické ulici. Výstavba silnice a přeložky energií a plynu jejich provoz naruší. Třebaže byli upozorněni, že se jedná jen o územní rozhodnutí a detailní projekt i s přeložkami bude dalším stupněm, nedali se a dožadovali se už teď kompenzací za výluku v jejich provozu. Dále se také jednalo o ztrátě parkovacích míst na Nemanické. Největší rozruch způsobilo rozhořčení majitelů pozemků v Českém Vrbném, kteří o své pozemky nechtějí v rámci výstavby spojky přijít a bojí se vyvlastnění. Dle platného územního plánu je oblast zemědělských pozemků na jih a sever od Severní spojky v území přestavby, tzn. zemi nikoho a ničeho. Majitelky pozemků jížně od Severní spojky, které trvale bydlí v Praze, se velmi rozčílily nad skutečností, že by na jejich pozemku vedla cyklostezka. Tu v žádném případě nechtějí. Dámy mají se svými pozemky jiné zájmy, se změnou v územním plánu by zemědělskou půdu prodaly na parcely. Také se ozval majitel pozemku a nemovitosti, které stojí Severní spojce. Dal se slyšet, že buď mu nabídnou velmi vysokou cenu nebo že se s Ředitelstvím silnic a dálnic bude dlouho soudit.Severní spojka výrazně ulehčí dopravě v Českých Budějovicích a Kněžským Dvorům, bude opravena Nemanická ulice a více přizpůsobena nákladním automobilům, které jezdí do/z areálů. Během jednání bylo sepsáno několik námitek. Severní spojka a zahájení stavby je nadále velkým otazníkem.

 
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Kecenická iniciativa