Aktuality | Kecenická iniciativa - občanské sdružení

Aktuality
Cyklostezka Suchomel

31.7.2018 | Připravuje se výstavba nové části cyklostezky Suchomel. Dle cyklogenerelu a proj...

 
Chodník a osvětlení u R.Bosche zatím nebude

31.7.2018 | Firma, která vyhrála výběrové řízení na výstavbu nového chodníku v ulici A. Trag...

 
Úprava provozu v ulici Tyršův sad

11.7.2018 | Odbor dopravy vydal  N Á V R H    S T A N O V E N Í  M Í S T N Í    Ú P R A V Y ...

 
Mateřská škola A.Trägera

14.6.2018 | V loňském roce poprvé své dveře otevřela mateřská škola v Kněžských Dvorech. Po ...

 
 
Články

Na úvod » Aktuality

Cyklostezka Suchomel

Připravuje se výstavba nové části cyklostezky Suchomel. Dle cyklogenerelu a projektové dokumentace by měla vést po levé straně Dobrovodské stoky (začátek u Möbelixu) ke Scontu, poté by měla dále vést podél staré řeky přes Severní spojku, pak následuje přemostění Vltavy. Cyklostezka Suchomel tak naváže na současnou cyklostezku podél Vltavy. U Bosche se cyklostezka rozváže k příjezdu k areálu. Stávající cyklotrasa 122 ( po Suchomelské ulici do Tragerova Dvora, Hrdějovic a Hluboké) se bude rušit.

 

 

 
 
 

 
 

Chodník a osvětlení u R.Bosche zatím nebude

Firma, která vyhrála výběrové řízení na výstavbu nového chodníku v ulici A. Tragera a R.Bosche a umístění veřejného osvětlení, zrušila svou účast ve vypracování díla. Z kapacitních důvodů odstoupila od smlouvy. Náhradní termín nového výběrového řízení zatím nebyl vyhlášen.

 
 
 

 
 

Úprava provozu v ulici Tyršův sad

Odbor dopravy vydal  N Á V R H    S T A N O V E N Í  M Í S T N Í    Ú P R A V Y    P R O V O Z U v ulici Tyršův sad. Tento návrh se týká umístnění čtyř dopravních značek omezující provoz vozidel (i cyklistů). Návrh bude vyvěšen na úřední desce do konce měsíce července - 26.7.2018. Obyvatelé mají 30 dnů na podání připomínek.

Odkaz na úřední desku magistrátu města České Budějovice: http://www.c-budejovice.cz/oznameni-o-navrhu-stanoveni-mistni-upravy-provozu-ulice-tyrsuv-sad-v-ceskych-budejovicich

 
 
 

 
 

Mateřská škola A.Trägera

V loňském roce poprvé své dveře otevřela mateřská škola v Kněžských Dvorech. Po prvním, zkušebním, roce provozu můžeme říct, že ve školce jsou spokojené nejen děti, ale i učitelky. Mateřská škola má zatím dvě třídy, z toho jedna je pro děti zaměstnanců firmy Bosch. Budova bývalé základní školy se zcela rekonstruovala, je tedy nová a moderně vybavená. Děti najdou zábavu jak ve třídách, tak i na zahradě. Příští září se v mateřské škole otevře i třetí třída pro malé děti.Vedoucí učitelkou je paní Pípalová. Mateřská škola spadá pod Mateřskou školu na Pražské třídě. Ředitelka školky je s provozem v Kněžských Dvorech velmi spokojená. Vzhledem k tomu, že se v září promění i Tyršův Sad, který sousedí s mateřskou školou, budou mít děti kam chodit na dopolední procházky.

Otevření mateřské i firemní školky by se nepovedlo bez iniciativy Kecenického spolku a finanční investice vedení firmy Bosch.

 
 
 

 
 

4.SETKÁNÍ OBČANU KECENIC

již tradičně se občané i přiznivci Kecenic – Kněžských Dvorů – setkali v Restauraci na Nemanické ulici. Odpoledne se konal dětský karneval a večer se oficiálně zahájil večer s hudbou, tancem a přijemným posezením. O hudbu se postarala Kecenická lady kapela B.A.BI a Růženka Hochová – Hebíková. Předseda spolku, pan Havlíček, si vzal slovo, všechny uvítal, shrnul vše, co se Kecenické iniciativě povedlo v loňském roce a co se chystá pro rok nadcházející. Pan Havlíček také oznámil svou kandidaturu do komunálních voleb a to za Hnutí občané pro Budějovice.

 
 
 

 
 

Veřejné projednání Severní spojky

Veškerá dokumentace pro stavbu Severní spojky, která propojí kruhové objezdy u Globusu a u Okružní, je hotova a projektová kancelář PRAGOPROJEKT podala žádost o územní rozhodnutí na stavební úřad. Investorem této silnice je Ředitelství silnic a dálnic. 30.5. se tedy na radnici konalo veřejné projednání a byli pozváni zástupci všech firem na Nemanické, zástupce firmy Bosch, majitelé nejbližších objektů k Severní spojce a také zástupci města. Z města nikdo nepřišel. Přítomen byl pan zástupce ze stavebního úřadu, pracovnice odboru dopravy a samozřejmě hlavní architekt firmy Pragoprojekt. Nejdříve byl představen detailní projekt Severní spojky. Silnice bude dvoupruhová s délkou 2,4 km a široká 9 metrů s mosty a cyklotrasami. Třebaže bude výstavba rozdělena do 6 etap a bude místy komplikovaná, po kolaudaci a otevření výrazně odlehčí Strakonické třídě. Severní spojka totiž napojí firmu Bosch, takže tah kamiónů s materiálem pro Bosch už přes Kněžské Dvory, konkrétně A.Tragera, neprojede. A diskutovalo se. Nejvíce byli slyšet majitelé areálů na Nemanické ulici. Výstavba silnice a přeložky energií a plynu jejich provoz naruší. Třebaže byli upozorněni, že se jedná jen o územní rozhodnutí a detailní projekt i s přeložkami bude dalším stupněm, nedali se a dožadovali se už teď kompenzací za výluku v jejich provozu. Dále se také jednalo o ztrátě parkovacích míst na Nemanické. Největší rozruch způsobilo rozhořčení majitelů pozemků v Českém Vrbném, kteří o své pozemky nechtějí v rámci výstavby spojky přijít a bojí se vyvlastnění. Dle platného územního plánu je oblast zemědělských pozemků na jih a sever od Severní spojky v území přestavby, tzn. zemi nikoho a ničeho. Majitelky pozemků jížně od Severní spojky, které trvale bydlí v Praze, se velmi rozčílily nad skutečností, že by na jejich pozemku vedla cyklostezka. Tu v žádném případě nechtějí. Dámy mají se svými pozemky jiné zájmy, se změnou v územním plánu by zemědělskou půdu prodaly na parcely. Také se ozval majitel pozemku a nemovitosti, které stojí Severní spojce. Dal se slyšet, že buď mu nabídnou velmi vysokou cenu nebo že se s Ředitelstvím silnic a dálnic bude dlouho soudit.Severní spojka výrazně ulehčí dopravě v Českých Budějovicích a Kněžským Dvorům, bude opravena Nemanická ulice a více přizpůsobena nákladním automobilům, které jezdí do/z areálů. Během jednání bylo sepsáno několik námitek. Severní spojka a zahájení stavby je nadále velkým otazníkem.

 
 
 

 
 

Tyršův sad a revitalizace

Na konec září 2018 je naplánovano umístění busty T.G. Masaryka v Tyršově sadě. Tento park, který roky ležel ladem a kde je umístěno dětské hřiště se dočká renovace. Budou umístěny nové lavičky a vysázeny stromy a keře. Díky panu Havlíčkovi a také paní Čížkové z odboru zeleně na Magistrátu města České Budějovice se Kněžské Dvory mohou těšit na nový a hezký park, kam mohou chodit obyvatelé i děti z blízké mateřské školky. Na místě proběhla schůzka p. Havlíčka se zástupci města, aby byl dohodnut termín a podmínky umístění busty.

 
 
 

 
 

Chodník a osvětlení u R.Bosche

Ulice A. Trägera a R. Bosche se dočká nových chodníků, osvětlení a místa k přecházení. Tato křížovatka, kterou užívají především pěší a zaměstnanci firmy Bosch, byla použitelná jen po nezpevněných krajnicích a nebyla osvětlena.K realizaci dopomohla také iniciativa zastupitelů z Hnutí pro občany Budějovice.Výběrové řízení na zhotovitele bylo ukončeno a doufáme v realizaci již tento rok.

 
 
 

 
 

3. SETKÁNÍ OBČANŮ KECENIC

Vážení sousedé,

   občanské sdružení KECENICKÁ INICIATIVA se rozhodlo uspořádat 3. sousedské setkání.

Pozvánka ZDE

 
 
 

 
 

2. SETKÁNÍ OBČANŮ KECENIC

Vážení sousedé,

   občanské sdružení KECENICKÁ INICIATIVA se rozhodlo uspořádat 2. sousedské setkání.

Pozvánka ZDE

 
 
 

 
 

Deratizace

Deratizace - info ZDE

 
 
 

 
 

Prezentace Kněžske Dvory - Dříve/Dnes

Prezentaci ze setkání k 665 výročí založení Kněžských Dvorů naleznate ZDE

 
 
 

 
 

SETKÁNÍ OBČANŮ K VÝROČÍ VZNIKU KECENIC

Vážení sousedé,

   občanské sdružení KECENICKÁ INICIATIVA se rozhodlo uspořádat sousedské setkání k výročí první zmínky o Kecenicích. Stalo se před 665 lety v roce 1350. Tento rok je v kronice uváděn jako vznik samostatné obce Kněžské Dvory.

Pozvánka ZDE

 
 
 

 
 

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ U DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Pozvánka ZDE

 

Vážení sousedé,

Dovolujeme si Vás pozvat jménem občanského sdružení KECENICKÁ INICIATIVA na odpolední sousedské setkání při příležitosti 1.výročí otevření dětského hřiště v Tyršově sadu, které se uskuteční v neděli 18.5.2014 od 15:00 hodin.

Vezměte své ratolesti, odhoďte starosti a přijděte si popovídat se sousedy.

Oficiální zahájení bude v 15:00 a ukončení je plánováno na 18:00. V průběhu bude možno pořídit drobné občerstvení (pivo, studené nealko, buřt k opečení včetně pečiva, zmrzlina).

Po oficiálním ukončení se pro otrlé bude konat After Party v sauna klubu Kecenice (R. Bosche 2).

Prosíme, přizvěte své sousedy,

Vaše KECENICKÁ INICIATIVA

POZNÁMKA: Akce se koná za každého počasí.

 
 
 

 
 

Uzavírka ulice A. Trägera o víkendech 24./25. 8. a 31. 8./1. 9.

Podrobné informace ZDE

 

Z důvodu opravy komunikace zůstane úplně uzavřena ulice Adolfa Trägera v úseku mezi ulicemi Hany Kvapilové a Nemanickou v Kněžských Dvorech.

Termín uzavírky:

I. etapa 24.8. – 25.8.2013 - frézování vozovky

II. etapa 31.8. – 1.9.2013 - pokládka obrusné vrstvy

O víkendu 24./25. 8. se uzavírka netýká MHD, linky 4 a 6 budou tedy jezdit ve standardní trase. Uzavírka i pro MHD bude až o víkendu 31.8.-1.9., kdy budou linky 4 a 6 odkloněny na Pražskou třídu.

 
 
 

 
 

OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

Fotografie ZDE

   V neděli, 19. května 2013 od 15.00 hodin, se uskutečnilo oficiální otevření dětského hřiště v Tyršově sadě. Toto otevření pojalo Občanské sdružení KECENICKÁ INICIATIVA, jako možnost setkat se s občany Kecenic . V úvodním projevu byly přečteny záměry a iniciativy našeho Občanského sdružení a zároveň bylo poděkováno zástupcům magistrátu, kteří měli vybudování dětského hřiště na starosti.

   Občanské sdružení pro tuto příležitost zajistilo drobné občerstvení s možností opékání buřtů, což bylo ze strany dětí, přijato s velkým nadšením. Jak je vidět na přiložených fotografiích, vyšlo nám i počasí a děti si tak mohli hřiště okamžitě vyzkoušet, nebo prověřit své fotbalové dovednosti k čemuž se připojili i mnozí rodiče.

   Vzhledem k tomu, že považujeme celou akci za velmi povedenou, chtěli bychom nějakou podobnou formou navázat a uspořádat čas od času setkání s Kecenickými sousedy, abychom se společně pokusili zlepšit životní podmínky v Kecenicích.

 

 

                                                                                                                                             Vaše KECENICKÁ INICIATIVA

 
 
 

 
 

Odpoledního setkání občanů Kněžských Dvorů

Pozvánka v PDF - ZDE

 

Vážení sousedé,

Dovolujeme si Vás pozvat jménem občanského sdružení KECENICKÁ INICIATIVA na odpolední sousedské setkání při příležitosti oficiálního otevření dětského hřiště v Tyršově sadu, které se uskuteční v neděli 19.5.2013 od 15:00 hodin.

Vezměte své ratolesti, odhoďte starosti a přijděte si popovídat se sousedy.

Oficiální zahájení bude v 15:00 a ukončení je plánováno na 18:00. V průběhu bude možno pořídit drobné občerstvení (pivo, studené nealko, buřt k opečení včetně pečiva, zmrzlina). 

Po oficiálním ukončení se pro otrlé bude konat After Party v sauna klubu Kecenice (R. Bosche 2).

Prosíme, přizvěte své sousedy,

 

                                                                                    Vaše KECENICKÁ INICIATIVA

 

 

POZNÁMKA: Akce se koná za každého počasí.

 
 
 

 
 
 
 
 

Copyright © 2012 Kecenická iniciativa